fbpx
+421 917 778 725 vyzva@terraincognita.sk

Veľké rozvojové projekty

opatrenie 2.2

jednotlivá podpora:

50.000-200.000 EUR 

 Podpora je určená pre väčšie investičné projekty zamerané na vytvorenie silnej turistickej atrakcie pre širokú verejnosť, ktorá podporí motiváciu navštíviť územie Košického kraja. 

Projekt by mal spĺňať nasledujúce kritériá:

Silná atrakcia

Podporením projektu musí vzniknúť silná atrakcia, ktorá má potenciál byť rozhodujúcim faktorom, či návštevník príde do Košického kraja.

Nový zážitok

Má vytvoriť úplne nový zážitok pre návštevníka v danej lokalite.

Premyslený do detailu

Projekt je premyslený do detailu vo vzťahu k financovaniu, konkurencii, personálnemu a technickému zázemiu a finálnemu produktu, čo je premietnuté v pripravenom biznis pláne.

Je určený je pre širokú verejnosť

Je prepojený s ďalšou turistickou ponukou v lokalite

Udržateľnosť projektu

Udržateľnosť projektu je postavená napr. na poskytovaní novej služby, tvorbou novej turistickej ponuky a pod.

Vymedzenie:

Dotácie / účelové finančné prostriedky nie sú určené pre podporu základnej obecnej infraštruktúry.

Príklad dobrej praxe:

Medzi najznámejšie atrakcie môžeme zaradiť napríklad chodníky korunami stromov, rozprávkové dedinky, zipline a lanové dráhy, adrenalínové areály, single traily, bludiská, promenády, ai.

Baťov kanálwww.batacanal.cz
Príkladom môže byť vytvorenie komplexnej ponuky pre vodácke aktivity ako je to na Baťovom kanáli. Môžete si sami prenajať a ísť motorovým člnom, kajakom, kanoe, raftom, alebo ísť výletnou loďou, zaplatiť si sprievodcu a pod. V prístavoch sú parkovacie plochy, prístavné móla, adrenalínové parky, ubytovacie zariadenia, detské ihriská, vyhliadkové veže, požičiavanie vodných člnov, lodiek, rybárskych potrieb, možnosti občerstvenia, nákupu suvenírov. Váš projekt môže začať proces, ktorý bude motiváciou pre návštevníkov prísť do Košického kraja a pre ďalších investorov rozvíjať aktivity v okolí.

Súbory na stiahnutie

Obsah ZIP súboru

  • Kompletné znenie výzvy
  • Príručka žiadateľa
  • Manuál publicity
  • Povinné prílohy
  • Náhľad online žiadosti
  • Vecné a finančné vyhodnotenie