fbpx
+421 917 778 725 vyzva@terraincognita.sk

TOP podujatia

opatrenie 1.2

 jednotlivá podpora:

5.000 – 10.000 EUR + marketing

Podpora je určená usporiadateľom regionálnych podujatí na území Košického kraja. TOP podujatia by mali svojou kvalitou a obsahom prilákať návštevníkov nielen z okolia konania podujatia, ale aj z ďalších krajov.

Podujatie musí spĺňať nasledujúce kritériá:

Krajský a kraj presahujúci charakter podujatia

Krajský a kraj presahujúci charakter podujatia najmä z návštevníckeho pohľadu – podujatie musí byť atraktívne pre oveľa širšie publikum ako rádius niekoľkých obcí v okolí.

Dramaturgia podujatia pracuje

Dramaturgia podujatia pracuje s hlavnou nosnou témou – nejde iba o koncert jedného interpreta na pódiu, podujatie pracuje s hlavnou témou a prispôsobuje jej aj sprievodné aktivity a celú dramaturgiu hlavného programu.

Lokálna komunita

Lokálna komunita je zapojená v podujatí buď účastnícky alebo lokálne podnikateľské subjekty participujú na predaji miestnych tovarov a poskytovaní služieb.

Kvalitná návštevnícku infraštruktúra

Miesto konania podujatia musí mať kvalitnú návštevnícku infraštruktúru, aby kapacitne zvládlo nápor tisícov návštevníkov a malo by byť na mieste atraktívnom aj pre ľudí mimo regiónu.

Minimálne 3-ročná história podujatia

Trvanie podujatia minimálne 2 dni

Prezentácia TOP podujatia aj mimo podujatia samotného

V rámci tohto opatrenia budú podporené iba podujatia konajúce sa mimo mesta Košice.

Podpora nie je určená pre podujatia miestneho či obecného charakteru, plesy, tanečné zábavy a podujatia neetického a politického charakteru.

Súbory na stiahnutie

Obsah ZIP súboru

  • Kompletné znenie výzvy
  • Príručka žiadateľa
  • Manuál publicity
  • Povinné prílohy
  • Náhľad online žiadosti
  • Vecné a finančné vyhodnotenie