fbpx
+421 917 778 725 vyzva@terraincognita.sk

Medzinárodné podujatia

opatrenie 1.1

jednotlivá podpora:

15.000 – 50.000 EUR

Podpora je určená usporiadateľom podujatí na území Košického kraja s medzinárodným významom. Kvalita a jedinečnosť týchto podujatí je na vysokej úrovni a to im zabezpečuje popularitu nielen medzi účastníkmi podujatia, ale aj medzi návštevníkmi.

Podpora týchto podujatí je viazaná na kvalitnú publicitu podujatí a potenciál podpory dobrého mena Košického samosprávneho kraja v rámci propagácie podujatia a na podujatí samotnom.

Podujatie musí spĺňať nasledujúce kritériá:

Medzinárodný charakter podujatia

Medzinárodný charakter podujatia sa neprejavuje iba v umelcoch, aktéroch a účastníkoch, ktorí ho tvoria, ale aj v štruktúre návštevníkov, ktorí prichádzajú na podujatie z celého Slovenska i zo zahraničia.

Minimum obdobných podujatí

Dôvodom, kvôli ktorému návštevníci na podujatie chodia, je najmä jeho jedinečnosť – na Slovensku existuje len minimum obdobných podujatí, a preto láka ľudí zo širšieho geografického regiónu.

Minimálne trojročná história

Minimálne trojročná história podujatia je samozrejmosťou, keďže medzinárodným veľkým podujatím sa nestane za rok či dva, ale systematickým budovaním kvality podujatia, jeho dobrého mena a budovaním návštevníckych kapacít.

Finančná sebestačnosť

Podujatie by nemalo byť závislé iba na tejto dotácii, ale malo by mať viaczdrojové financovanie, ktoré mu zabezpečuje primeranú ekonomickú stabilitu a udržateľnosť.

Technicko-organizačná sebestačnosť

Podujatie má svoj vlastný tím ľudí, ktorý dáva podujatie dokopy od prípravnej fázy až po realizačnú. Infraštruktúra miesta podujatia je schopná zvládnuť nápor tisícok návštevníkov a je ľahko dostupná aj pre zahraničných návštevníkov.

Minimálne 20.000 návštevníkov

Jeden ročník podujatia preukázateľne navštívi aspoň 20.000 ľudí.

Požadujeme aj kvalitne spracovanú publicitu podujatia:

Akým spôsobom sú odpromovaní partneri, pred, počas a po podujatí.

Súbory na stiahnutie

Obsah ZIP súboru

  • Kompletné znenie výzvy
  • Príručka žiadateľa
  • Manuál publicity
  • Povinné prílohy
  • Náhľad online žiadosti
  • Vecné a finančné vyhodnotenie