fbpx
+421 917 778 725 vyzva@terraincognita.sk

Inkubátor podujatí

opatrenie 1.3

jednotlivá podpora:

30.000 – 100.000 EUR

Podpora je určená pre vytvorenie nového významného podujatia či podujatí na území Košického kraja s medzinárodným významom.

Podujatie sa nemá konať priamo v meste Košice, kde sa už koná niekoľko veľkých medzinárodných podujatí. Naopak, malo by podnietiť vznik nového či nových podujatí na území Košického kraja, ktoré by sa stali časom dôležitou súčasťou kultúrneho kalendára slovenských aj zahraničných návštevníkov.

Podujatie musí spĺňať nasledujúce kritériá:

Podujatie má priniesť výnimočný zážitok

Nový typ formátu, obsahu či spracovania témy

Nekopíruje už fungujúce podujatia v regióne, ale snaží sa priniesť do kraja niečo nové.

Dejisko vo významnej lokalite

Konať by sa malo v lokalite medzinárodného významu s kvalitnou infraštruktúrou, dobrou dostupnosťou a masovou kapacitou.

Dramaturgia podujatia

Dramaturgia podujatia musí byť prepracovaná, detailná a realizovateľná v navrhovanom rozsahu a prevedení v rámci predloženého rozpočtu.

Potenciál osloviť zahraničného návštevníka

Spracovanie, obsah a téma by mali mať potenciál osloviť zahraničného návštevníka.

Organizátori musia byť organizačno-technicky sebestační

Podujatie má svoj vlastný tím ľudí, ktorý dáva podujatie dokopy od prípravnej fázy až po realizačnú.

Súbory na stiahnutie

Obsah ZIP súboru

  • Kompletné znenie výzvy
  • Príručka žiadateľa
  • Manuál publicity
  • Povinné prílohy
  • Náhľad online žiadosti
  • Vecné a finančné vyhodnotenie