fbpx
+421 917 778 725 vyzva@terraincognita.sk

Projekty podporujúce EKOTURIZMUS

opatrenie 2.1

jednotlivá podpora:

5.000 – 20.000 EUR 

Podpora je určená najmä pre menšie infraštruktúrne projekty založené na princípoch ekoturizmu zamerané na nové a lepšie zážitky pre návštevníkov. Výsledkom má byť produkt cestovného ruchu v oblastiach prírodného turizmu, vidieckeho turizmu, agroturizmu, kultúrneho turizmu, vodáckeho turizmu či geoturizmu.

Táto oblasť podpory je zameraná aj na projekty, ktoré budú situované do okolia UNESCO pamiatok a budú nadväzovať na už existujúcu spoluprácu v rámci rozvoja UNESCO lokalít podporených v rámci programu Terra Incognita v rokoch 2017, 2018 a 2019 (zoznam podporených projektov nájdete podľa jednotlivých rokov na webe Terra Incognita.

Projekt by mal spĺňať nasledujúce kritériá:

Je postavený na autenticite lokality a podpore lokálnej identity

Zapája miestne komunity a subjekty a vytvára nové partnerstvá

Má ekonomický prínos pre miestnu komunitu

Zámer pretavený do konkrétnych aktivít nezaťažuje životné prostredie

Obsahuje vzdelávacie prvky a ochranu prírody

Podpora nie je určená pre projekty typu turistické informačné centrá, rekonštrukcia častí budov, vytvorenie parkoviska a pod.

Príklad dobrej praxe:

Včelí kRajwww.kraj.sk
Prepojenie vášne k včelárstvu so vzdelávacími kurzami a ďalšími aktivitami. Vytvorili fyzickú infraštruktúru, ktorá je zázemím pre vzdelávacie aktivity, zážitkové a bádateľské programy pre školy, predaj vlastných včelích produktov, ale aj predaj produktov včelárov z regiónu. Ľudia, ktorí prídu na víkendové kurzy spia u miestnych poskytovateľoch ubytovania, v malých chalúpkach, takže podpora miestnej ekonomiky sa deje na viacerých úrovniach. Ich produkty vzdelávajú, sú zamerané na ochranu prírody a prírodného dedičstva, majú prínos pre miestnu ekonomiku, vytvorili množstvo nových partnerstiev a sú silne postavené na lokálnej identite.

Súbory na stiahnutie

Obsah ZIP súboru

  • Kompletné znenie výzvy
  • Príručka žiadateľa
  • Manuál publicity
  • Povinné prílohy
  • Náhľad online žiadosti
  • Vecné a finančné vyhodnotenie